Changshu Sun-Land Textile Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $529,000
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: CHINA CLOTHING
  Ngày tham dự: 2019 .11
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: AU
  Giới thiệu: 12-14 NOV.
  Tên triển lãm thương mại: APPAREL TEXTILE SOURCING MIAMI
  Ngày tham dự: 2019 .5
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: US
  Giới thiệu: 28-30 MAY
  Tên triển lãm thương mại: Intertextile
  Ngày tham dự: 2016 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: We attend every AW season show in Shanghai
Gửi email cho nhà cung cấp này