Changshu Sun-Land Textile Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $529,000

Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

 

TEST REPORT

 

                                                      By Sun-Land Textile

 

COOLNESS QMAX

 

 

 

 UV PROTECTION

AZO FREE

 

 

COOLMAX QUICK DRY

 

 

Welcome to click picture for see more products.

 

Leila
Loading
Swallow
Loading
Grace
Loading
Cherry
Loading
Violet
Loading

Main Products

Functional fabric
Sports fabric
AW fleece collection
Cotton fabric
3,80 US$ - 5,15 US$/Kilogram
200 Kilogram(Min. Order)
4,50 US$ - 5,15 US$/Kilogram
500 Kilogram(Min. Order)
3,80 US$ - 5,00 US$/Kilogram
300 Kilogram(Min. Order)
3,50 US$ - 4,00 US$/Kilogram
200 Kilogram(Min. Order)
7,20 US$ - 9,60 US$/Kilogram
1000 Kilogram(Min. Order)
1,45 US$ - 2,00 US$/Yard
700 Yard(Min. Order)
4,20 US$ - 5,00 US$/Kilogram
200 Kilogram(Min. Order)